De zonnewijzerkring is niet geïnteresseerd in wat zij noemen “herbewijzen” van formules voor zonnewijzers. De bifilaire zonnewijzer trok mijn aandacht vanwege de bijzonderheid van de schaduw-(uur-)lijnen om de 15 graden. Op internet kon ik wel formules voor deze zonnewijzer vinden, maar geen afleiding hiervan. Enthousiast heb ik toen de formules zelf afgeleid en opgestuurd naar de secretaris van de zonnewijzerkring, een huidig bestuurslid, beslist niet de hieronder genoemde heer de Vries. Zie hieronder citaten uit de reactie van de secretaris van de zonnewijzerkring en trek zelf uw conclusie. Maar: lees hieronder ook hoe het ooit was!! Citaten: “Bij mijn weten is de bifilaire zonnewijzer door Michnik in 1922 bewezen. Voor het geval ik dat niet zou vertrouwen, zou ik zijn publicatie moeten opvragen. Maar aangezien ik nooit gelezen heb dat zijn bewijs niet zou deugen, ga ik die moeite niet nemen. Mijn eigen insteek is dat ik het niet interessant vind om me te verdiepen in "herbewijzen". Ik zal bijv. ook het boekje "100 bewijzen van de stelling van Pythagoras" niet kopen.” Einde citaten. Ondanks deze reactie hadden de zonnewijzers mijn interesse gewekt. Ik ga er vanuit dat er meer mensen zijn die niet alleen in de mooie plaatjes van zonnewijzers geïnteresseerd zijn maar het ook leuk (of zelfs interessant) vinden om de formules te achterhalen (noem het gerust herbewijzen) en daarmee wat meer over de achtergronden van deze zonnewijzers te weten te komen. Op internet kwam ik een tekst tegen van dhr. Fer J. de Vries (ook ooit secretaris van de zonnewijzerkring!!) die helaas overleden is. Deze zeer interessante tekst over een uniforme methode om vlakke zonnewijzers te berekenen heeft mij verleid ook hier de achtergronden van te achterhalen. Zie hoofdstuk 6.
Zonnewijzer Programma en ZonnewijzerKompas April 2022: Hfdstk 12A Nwjrskaart Mrt 2022: De Kegel Zonnewijzer Hfdstk 18 toegevoegd. Febr. 2022: Het Zonnewijzer Programma (tekeningen van diverse lijnen en punten van een Zonnewijzer) is nu uitgebreid met de mogelijkheid om op een Vlakke Zonnewijzer datumlijnen voor de dagen 1 t.m. 28 van een maand te kiezen. Eerder is het programma uitgebreid met de zonnewijzer constanten.
Nov/dec 2021 Hfdstk 9A, 16 en 17 toegevoegd en enkele kleine wijzigingen aangebracht. Februari 2021: Deze ZONNEWIJZERwebsite is geheel vernieuwd. Alle teksten en tekeningen zijn nu ondergebracht in hoofdstukken. Na een klik op de link van een bepaald hoofdstuk verschijnt op de eerste bladzijde de inhoudsopgave van dat hoofdstuk. Geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud is toegestaan mits u de bron vermeldt. Kritische, doch opbouwende reacties zijn altijd welkom. Wil je een mooie, geheel naar wens op maat gemaakte zonnewijzer, ga dan naar de website van Hendrik Hollander: https://www.zonnewijzer.nl of stuur een mail naar: info@zonnewijzer.nl
Zonnewijzer 6° naar West gedraaid. 13.00 uur zomertijd (Rode lijn geeft wintertijd)
Zonnewijzer 84° naar Oost gedraaid 1300 uur zomertijd
(Rode lijn geeft wintertijd)
De zonnewijzerkring is niet geïnteresseerd in wat zij noemen “herbewijzen” van formules voor zonnewijzers. De bifilaire zonnewijzer trok mijn aandacht vanwege de bijzonderheid van de schaduw-(uur-)lijnen om de 15 graden. Op internet kon ik wel formules voor deze zonnewijzer vinden, maar geen afleiding hiervan. Enthousiast heb ik toen de formules zelf afgeleid en opgestuurd naar de secretaris van de zonnewijzerkring, een huidig bestuurslid, beslist niet de hieronder genoemde heer de Vries. Zie hieronder citaten uit de reactie van de secretaris van de zonnewijzerkring en trek zelf uw conclusie. Maar: lees hieronder ook hoe het ooit was!! Citaten: “Bij mijn weten is de bifilaire zonnewijzer door Michnik in 1922 bewezen. Voor het geval ik dat niet zou vertrouwen, zou ik zijn publicatie moeten opvragen. Maar aangezien ik nooit gelezen heb dat zijn bewijs niet zou deugen, ga ik die moeite niet nemen. Mijn eigen insteek is dat ik het niet interessant vind om me te verdiepen in "herbewijzen". Ik zal bijv. ook het boekje "100 bewijzen van de stelling van Pythagoras" niet kopen.” Einde citaten. Ondanks deze reactie hadden de zonnewijzers mijn interesse gewekt. Ik ga er vanuit dat er meer mensen zijn die niet alleen in de mooie plaatjes van zonnewijzers geïnteresseerd zijn maar het ook leuk (of zelfs interessant) vinden om de formules te achterhalen (noem het gerust herbewijzen) en daarmee wat meer over de achtergronden van deze zonnewijzers te weten te komen. Op internet kwam ik een tekst tegen van dhr. Fer J. de Vries (ook ooit secretaris van de zonnewijzerkring!!) die helaas overleden is. Deze zeer interessante tekst over een uniforme methode om vlakke zonnewijzers te berekenen heeft mij verleid ook hier de achtergronden van te achterhalen. Zie hoofdstuk 6.
Zonnewijzer Programma en ZonnewijzerKompas April 2022: Hfdstk 12A Nwjrskaart Mrt 2022: De Kegel Zonnewijzer Hfdstk 18 toegevoegd. Febr. 2022: Het Zonnewijzer Programma (tekeningen van diverse lijnen en punten van een Zonnewijzer) is nu uitgebreid met de mogelijkheid om op een Vlakke Zonnewijzer datumlijnen voor de dagen 1 t.m. 28 van een maand te kiezen. Eerder is het programma uitgebreid met de zonnewijzer constanten.
Zonnewijzer Kompas
Nov/dec 2021 Hfdstk 9A, 16 en 17 toegevoegd en enkele kleine wijzigingen aangebracht. Februari 2021: Deze ZONNEWIJZERwebsite is geheel vernieuwd. Alle teksten en tekeningen zijn nu ondergebracht in hoofdstukken. Na een klik op de link van een bepaald hoofdstuk verschijnt op de eerste bladzijde de inhoudsopgave van dat hoofdstuk. Geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud is toegestaan mits u de bron vermeldt. Kritische, doch opbouwende reacties zijn altijd welkom. Wil je een mooie, geheel naar wens op maat gemaakte zonnewijzer, ga dan naar de website van Hendrik Hollander: https://www.zonnewijzer.nl of stuur een mail naar: info@zonnewijzer.nl